AKTUÁLNE NEPREBIEHA ŽIADNA SÚŤAŽ 

1. Výsledky našej prvej fotosúťaže nájdete tu.

2. Výsledky prvej facebookovej súťaže nájdete tu.

3. Výsledky druhej fotosúťaže nájdete tu.

4. Výsledky druhej facebookovej súťaže nájdete tu.

5. Výsledky tretej fotosúťaže nájdete tu.

6. Výsledky tretej facebookovej súťaže nájdete tu.

7. Výsledky štvrtej facebookovej súťaže nájdete tu.

8. Výsledky piatej facebookovej súťaže nájdete tu. 

9. Výsledky šiestej facebookovej súťaže nájdete tu. 

10. Výsledky siedmej facebookovej súťaže nájdete tu.

11. Výsledky ôsmej facebookovej súťaže nájdete tu.

12. Výsledky Veľkonočnej súťaže nájdete tu.

13. Výsledky deviatej facebookovej súťaže nájdete tu.

14. Výsledky desiatej facebookovej súťaže nájdete tu.

15. Výsledky jedenástej facebookovej súťaže nájdete tu.